Från och med 1 november 2017 kommer Malmö stad att ta betalt för TA-planer och grävningstillstånd.
 
 
Gatukontoret - GRETA